INTRODUKTION

KVIKSØLVFORGIFTNING

En overset årsag til mange sundhedsproblemer!

 

Mit Liv Tilbage giver dig redskaber som kan udpege om en kronisk kviksølvforgiftning kan være den egentlige årsag til dine sundhedsproblemer.

Mit Liv Tilbage anviser en effektiv – gennemprøvet – og ufarlig afgiftningskur (Andrew Cutlers metode)  – vælg “Kviksølvafgiftning” på forsiden.

Mit Liv Tilbage kan i givet fald hjælpe dig med at få dit gode liv tilbage.

 

Mange mennesker er kronisk kviksølvforgiftede uden at de ved det. Kronisk kviksølvforgiftning kan give et utal af forskelligartede symptomer – både psykiske og fysiske. Lider du, din samlever, en af dine bekendte eller måske dine børn af træthed, angst, hukommelsesbesvær, manglende koncentration, indlæringsbesvær, irrationel frygt og bekymring, træthed, allergier og sværere lidelser som fx sklerose, Parkinsons, Alzheimers – for blot at nævne nogle få kendte følgevirkninger… så kan det være på grund af kronisk kviksølvforgiftning.

Denne hjemmeside er oprettet for at hjælpe dig som har sundhedsproblemer, du måske i årevis har søgt hjælp til i det etablerede danske sundhedssystem men uden resultat. Du er måske blevet sendt rundt i et system, som har behandlet dine symptomer enkeltvis, uden at du har fået klarhed over hvad der egentlig er årsagen til det hele. Du har måske oplevet at komme med fysiske symptomer som lægen har vurderet som psykiske og er derfor blevet tilbudt psykofarmaka. Men inderst inde ved du at der er noget andet på spil, for du kender din krop. Du aner bare ikke hvad det er.

Denne hjemmeside præsenterer en overset miljøbetinget mulig årsag som sundhedsvæsenet i Danmark af mange årsager ikke har udvist vilje eller evne eller mod til at forholde sig til, men som kan være nøglen til indsigt i dine sundhedsproblemer og din helbredelse.

Hjemmesiden præsenterer simple måder til at vurdere om du vil kunne løse dine sundhedsproblemer ad dette spor, og i bekræftende fald hvordan du selv – eller med assistance fra Mit Liv Tilbage eller de læger og behandlere  vi kan henvise til – kan få dit liv tilbage på en overkommelig måde – både økonomisk og i praksis.

 


 

Nedenfor kan du læse om:

  • Den miljøskabte sygdomsårsag

  • Hjælp til kviksølvudrensning

Den miljøskabte sygdomsårsag

Kviksølv er selv i uhyre små mængder et af jordklodens absolut farligste stoffer for alle levende væsner. Den største kilde til kviksølvpåvirkning – og dermed årsag til kviksølvforgiftning hos danskerne – i dag, er de såkaldte amalgamtandfyldninger eller sølvfyldninger, som tandlægerne brugte i stor stil før plastikfyldninger kom frem. Amalgamfyldninger består af 50% kviksølv, og det afdamper hele døgnet som en lavdosisforgiftning og optages i kroppens væv. Se videoen her. 100.000-vis af disse rygende giftdepoter sidder stadigvæk i munden på vokse og unge danskere – og nogle tandlæger laver dem endda stadigvæk. Desværre er det blevet påvist at mødre, som har eller havde kviksølvplomber under graviditeten, overfører kviksølvet gennem navlestrengen og modermælken, således at fosteret og den nyfødte risikerer forgiftning på et meget tidligt og afgørende tidspunkt i livet – og for nogles vedkommende med livslange fejlfunktioner til følge. Se her
Kviksølv påvirker sindet og tankerne men også et utal af andre vitale funktioner i kroppen, helt ned på celleplan. Afhængig af det enkelte menneskes konstitution og genetiske set up giver tilstedeværelse af selv ganske lidt kviksølv vidt forskellige symptomer. Se en mere udførlig symptomliste her!

Hjælp til kviksølvudrensning
Her er de skridt vi anbefaler, du bør følge (i nævnte rækkefølge!) for at blive fri for en sandsynliggjort kronisk kviksølvforgiftning:

1)
Har du symptomer der indikerer, at du kunne lide af kronisk kviksølvforgiftning?
Find ud af det ved at udfylde symptomskemaet og fremsend i bekræftende fald dine overvejelser på mitlivtilbage@gmail.com og anmod evt. om en uforpligtende kort samtale over WhatsApp (opret dig og meddel mig dine personlige data så vi kan kommunikere på dette gratis medie)

2)
Begynd først en udrensning af kviksølv, når alle dine plomber er forsvarligt fjernet.
Få dine kviksølvplomber fjernet på en sikker og forsvarlig måde hos en tandlæge som ved hvordan. Læs mere her.

3)
Selve udrensningskuren er baseret på en sikker metode, som kemikeren Andrew Cutler  udviklede og i 1999 udgav i bogen “Amalgam Illness – diagnoses and treatment“. Bogen kan købes her

 

Kuren kan strække sig over måneder til 1-2 år, alt efter hvor hurtigt du oplever, at dine symptomer forsvinder.
Ved ønske om assistence, se Rådgivningsmuligheder og priser