KVIKSØLVFORGIFTNING

En overset årsag til mange sundhedsproblemer!

 

Mit Liv Tilbage giver dig redskaber som kan udpege om en kronisk kviksølvforgiftning er den egentlige årsag.

Mit Liv Tilbage anviser en effektiv – gennemprøvet – og ufarlig afgiftningskur (Andrew Cutlers metode).

Mit Liv Tilbage kan hjælpe dig med at få dit gode liv tilbage.

 

Mange mennesker er kronisk kviksølvforgiftede uden at de ved det. Kronisk kviksølvforgiftning kan give et utal af forskelligartede symptomer – både psykiske og fysiske. Lider du, din samlever, en af dine bekendte eller måske dine børn af træthed, angst, hukommelsesbesvær, manglende koncentration, indlæringsbesvær, irrationel frygt og bekymring, træthed, allergier og sværere lidelser som fx sklerose, Parkinsons, Alzheimers – for blot at nævne nogle få kendte følgevirkninger… så kan det være på grund af kronisk kviksølvforgiftning.

Denne hjemmeside er oprettet for at hjælpe dig som har sundhedsproblemer, du måske i årevis har søgt hjælp til i det etablerede danske sundhedssystem men uden resultat. Du er måske blevet sendt rundt i et system, som har behandlet dine symptomer enkeltvis, uden at du har fået klarhed over hvad der egentlig er årsagen til det hele. Du har måske oplevet at komme med fysiske symptomer som lægen har vurderet som psykiske og er blevet tilbudt psykofarmaka. Men inderst inde ved du at der er noget andet på spil, for du kender din krop. Du aner bare ikke hvad det er.

Denne hjemmeside præsenterer en overset miljøbetinget årsag som sundhedsvæsenet i danmark af mange årsager ikke har udvist vilje eller evne eller mod til at forholde sig til, men som kan være nøglen til indsigt i dine sundhedsproblemer og din helbredelse.

Hjemmesiden præsenterer simple måder til at vurdere om du vil kunne løse dine sundhedsproblemer ad dette spor, og i bekræftende fald hvordan du selv – eller med assistance fra Mit Liv Tilbage eller de læger og behandlere  vi kan henvise til – kan få dit liv tilbage på en overkommelig måde – både økonomisk og i praksis.

 


 

Nedenfor kan du læse om:

  • Den miljøskabte sygdomsårsag

  • Hjælp til kviksølvudrensning

  • Hvem står bag Mit Liv Tilbage?

 

Den miljøskabte sygdomsårsag
Kviksølv er selv i uhyre små mængder et af jordklodens absolut farligste stoffer for alle levende væsner. Den største kilde til kviksølvpåvirkning – og dermed årsag til kviksølvforgiftning hos danskerne – i dag, er de såkaldte amalgamtandfyldninger eller sølvfyldninger, som tandlægerne brugte i stor stil før plastikfyldninger kom frem. Amalgamfyldninger består af 50% kviksølv, og det afdamper hele døgnet som en lavdosisforgiftning og optages i kroppens væv. Se videoen her. 100.000-vis af disse rygende giftdepoter sidder stadigvæk i munden på vokse og unge danskere – og nogle tandlæger laver dem endda stadigvæk. Desværre er det blevet påvist at mødre, som har eller havde kviksølvplomber under graviditeten, overfører kviksølvet gennem navlestrengen og modermælken, således at fosteret og den nyfødte risikerer forgiftning på et meget tidligt og afgørende tidspunkt i livet – og for nogles vedkommende med livslange fejlfunktioner til følge. Se her
Kviksølv påvirker sindet og tankerne men også et utal af andre vitale funktioner i kroppen, helt ned på celleplan. Afhængig af det enkelte menneskes konstitution og genetiske set up giver tilstedeværelse af selv ganske lidt kviksølv vidt forskellige symptomer. Se en mere udførlig symptomliste her!

Hjælp til kviksølvudrensning
Her er de skridt vi anbefaler, du bør følge (i nævnte rækkefølge!) for at blive fri for en sandsynliggjort kronisk kviksølvforgiftning:

1)
Har du symptomer der indikerer, at du kunne lide af kronisk kviksølvforgiftning?
Find ud af det ved at udfylde vores symptomskema og book i bekræftende fald en uforpligtende kort samtale med os. (telefon 23 92 34 17 – Bent).

2)
Begynd først en udrensning af kviksølv, når alle dine plomber er forsvarligt fjernet.
Få dine kviksølvplomber fjernet på en sikker og forsvarlig måde hos en tandlæge som ved hvordan. Læs mere her.

3)
Selve udrensningskuren er baseret på en sikker metode, som kemikeren Andrew Cutler  udviklede og i 1999 udgav i bogen “Amalgam Illness – diagnoses and treatment“. Bogen kan købes her

 

Kuren kan strække sig over 1-2 år, alt efter hvor hurtigt du oplever, at dine symptomer forsvinder.
Ved ønske om assistence, se Rådgivningsmuligheder og priser


Hvem står bag Mit Liv Tilbage?

Mit Liv Tilbage er et vidensformidlings-site som fremlægger problematikken omkring opståen af kronisk kviksølvforgiftning. Hvordan den kan opstå pga kviksølvholdig tandfyldningsmateriale – hvordan forgiftningen kan vise sig som sygdom, dårlig trivsel eller dårlig organfunktion – og hvordan simple afgiftningsmetoder kan gøre belastede mennesker velfungerende igen – heraf navnet Mit Liv Tilbage.

Bent har etableret Mit Liv Tilbage i 2018 og står inde for, at der er tale om korrekt videregivelse af den refererede viden og afgiftningsmetoderne. På baggrund af sine personlige og faglige erfaringer samt indsamlet viden har han etableret Mit Liv Tilbage for at hjælpe så mange mennesker som muligt til at blive fri for de frygtelige mentale og fysiske lidelser, som kviksølv forvolder i den menneskelige krop. Læs mere om Bent.

Bent har stor erfaring med kronisk lavdosis kviksølvforgiftning. Han er tandlæge og har i størstedelen af sin karriere kæmpet for at få standset brugen af kviksølv som tandfyldningsmateriale. Siden 1994 har han specialiseret sig i at fjerne amalgamfyldningerne på en måde, som lever op til de internationale krav for ”sikker amalgamfjernelse”, så patienterne ikke udsættes for en akut forgiftning oven i den kroniske kviksølvforgiftning, som mange af de patienter, som har søgt ham, har lidt af i en stor del af deres tilværelse. Se her.

Bent udøver i dag sit tandlægevirke i Århus på klinikken Aarhus`Tandlægehus, – tandlæge Jette Schlütter – WWW.aarhustandlaegehus.dk – tlf. 86100606

KONTAKT TIL BENT: 
mail: mitlivtilbage@gmail.com (med meget kort angivelse af dit ønske – så vil jeg svare dig inden for få dage) 
Eller telefonnummeret:   93103417 (send en sms-besked med dine kontaktoplysninger (e-mail) og kort angivelse af dit ønske – så vil jeg svare dig inden for få dage

 

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Andrew Cutlers kur for kviksølvudrensning, som den præsenteres her på siden, anbefales ikke af sundhedsmyndighederne – de forholder sig ikke til den!
Sundhedsmyndigheden i Danmark anerkender ikke kronisk lavdosisbetinget kviksølvforgiftning fra amalgamfyldninger i tænderne som mulig årsag til mentale og fysiske problemer. De anerkender heller ikke at børn født af mødre med amalgamfyldninger kan være skadet af kviksølv fra moderen under fosterudviklingen eller fra modermælken. De anerkender heller ikke at kviksølv eller andre tungmetaller som fx aluminium i vacciner kan volde skader.

Bent er ikke læge og kan derfor ikke stille en lægelig diagnose på dette sundhedsområde. Han kan heller ikke tage ansvar for resultatet af en udrensningskur efter Andrew Cutlers fremgangsmetode – hverken positive eller negative følgevirkninger. De medikamenter som kuren foreskriver er det helt på brugerens eget ansvar at benytte.

Mit Liv Tilbage er ikke en erstatning for lægefaglig behandling. Søg læge hvis du oplever, at du bliver dårlig pga. et selvadministreret kurforløb eller som følge af de indtagne  medikamenter.

Mit Liv Tilbage kan kun rådgive, så det vigtigste du kan gøre er selv at undersøge sagen ved at sætte dig grundigt ind i det materiale jeg refererer til, så du kan tage beslutninger på et informeret grundlag.

Bent Christiansen præsenterer sig på sitet som tandlæge, men intet af det der fremgår af sitet relaterer sig til hans tandlægefaglighed og det dermed forbundne juridiske ansvar og forpligtelser. Bent Christiansen fremtræder derfor i Mit Liv Tilbage alene som privatperson der formidler tilgængelig viden – omend mange af de anførte erfaringer er indhøstet under et langt tandlægefagligt liv med stor kontaktflade til netop kviksølvbelastede patienter og med udredning og årsagsbehandling heraf.

DOG påtager han sig et tandlægefagligt ansvar i de tilfælde hvor han efter personlig aftale foretager en “magistrel ordination” af DMSA-delen ved Glostrup Apotek, til anvendelsen ved denne afgiftningskur.