KONTAKT

Jeg har praktiseret som amalgamfri tandlæge siden 1995 i Tobaksgården i Horsens. Klinikken havde blandt andet  specialiseret sig i fjernelse af amalgam-tandfyldninger på en måde, som beskyttede patienterne mod en yderligere forgiftning under dette arbejde. I de sidste år af min tandlægekarriere var jeg tilknyttet en amalgamfri tandklinik i Århus(aarhustandlaegehus.dk). Desuden har jeg i en årrække været næstformand i Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin, som er en sammenslutning af tandlæger og læger og andre akademiske faggrupper, som har relation til sundhedssektoren. Jeg er i dag pensionist, men rådgiver mange mennesker omkring deres handlemuligheder, hvis de mener at være påvirket af kviksølv fra eksisterende eller tidligere amalgamtandfyldninger i munden.

Hvem står bag Mit Liv Tilbage?

Mit Liv Tilbage er et vidensformidlings-site som fremlægger problematikken omkring opståen af kronisk kviksølvforgiftning. Hvordan den kan opstå pga kviksølvholdig tandfyldningsmateriale – hvordan forgiftningen kan vise sig som sygdom, dårlig trivsel eller dårlig organfunktion – og hvordan simple afgiftningsmetoder kan gøre belastede mennesker velfungerende igen – heraf navnet Mit Liv Tilbage.

Jeg står inde for, at der er tale om korrekt videregivelse af den refererede viden og afgiftningsmetoderne. På baggrund af mine personlige og faglige erfaringer samt indsamlet viden har jeg etableret Mit Liv Tilbage for at hjælpe så mange mennesker som muligt til at blive fri for de frygtelige mentale og fysiske lidelser, som kviksølv forvolder i den menneskelige krop. Læs mere om Bent.

Jeg har i forbindelse med mit arbejde som tandlæge oparbejdet stor indsigt og erfaring med kronisk lavdosis kviksølvforgiftning. Under størstedelen af min karriere har jeg kæmpet for at få standset brugen af kviksølv som tandfyldningsmateriale. Siden 1994 har jeg specialiseret mig i at fjerne amalgamfyldningerne på en måde, som lever op til de internationale krav for ”sikker amalgamfjernelse”, så patienterne ikke udsættes for en akut forgiftning oven i den kroniske kviksølvforgiftning, som mange af de patienter, som har søgt mig, har lidt af i en stor del af deres tilværelse. Se her.

Jeg er i dag pensioneret men arbejder stadig med forgiftningsproblematikken, som er forbundet med anvendelsen af dette tungmetal i tandlægeverdenen. Jeg har været meget aktiv i arbejdet for etablering af et forbud mod fortsat anvendelse af amalgam, som det dette år er lykkedes at gennemføre i EU fra 1/1 2025. Desuden har jeg arbejdet for  informationsspredning om kviksølvs skadevirkninger – herunder i 2 foretræder i folketingets sundhedsudvalg via deltagelse i bestyrelsesarbejdet i Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM).

KONTAKT og kommunikation til BENT: 
mail: mitlivtilbage@gmail.com (med meget kort angivelse af dit ønske – så vil jeg besvare din henvendelse) 
Mere personlig kommunikation kan herefter ske via WhatsApp, hvis du opretter dig dette sted og sender dine informationer via denne hjemmesidens mailadresse, “mitlivtilbage@gmail.com”.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Andrew Cutlers kur for kviksølvudrensning, som den præsenteres her på siden, anbefales ikke af sundhedsmyndighederne – de forholder sig ikke til den!
Sundhedsmyndigheden i Danmark anerkender ikke kronisk lavdosisbetinget kviksølvforgiftning fra amalgamfyldninger i tænderne som mulig årsag til mentale og fysiske problemer. De anerkender heller ikke at børn født af mødre med amalgamfyldninger kan være skadet af kviksølv fra moderen under fosterudviklingen eller fra modermælken. De anerkender heller ikke at kviksølv eller andre tungmetaller som f.eks. aluminium i vacciner kan volde skader.

Jeg er ikke læge og kan derfor ikke stille en lægelig diagnose på dette sundhedsområde. jeg kan heller ikke tage ansvar for resultatet eller uønskede følgevirkninger af en udrensningskur efter Andrew Cutlers  metode som er beskrevet på denne hjemmeside. De medikamenter som kuren foreskriver er det helt på brugerens eget ansvar at benytte.

Mit Liv Tilbage er ikke en erstatning for lægefaglig behandling. Søg læge hvis du oplever, at du bliver dårlig pga. et selvadministreret kurforløb eller som følge af de indtagne medikamenter i kuren.

Mit Liv Tilbage kan kun rådgive, så det vigtigste du kan gøre er selv at undersøge sagen ved at sætte dig grundigt ind i det materiale jeg refererer til, så du kan tage beslutninger på det underbyggede grundlag.

Jeg/Bent Christiansen præsenterer mig på sitet som tandlæge, men intet af det der fremgår af sitet relaterer sig til min tandlægefaglighed og det dermed forbundne juridiske ansvar og forpligtelser. Jeg/Bent Christiansen fremtræder derfor i Mit Liv Tilbage alene som privatperson der formidler tilgængelig viden – om end mange af de anførte erfaringer er indhøstet under et langt tandlægefagligt liv med stor kontaktflade til netop kviksølvbelastede patienter og med udredning og årsagsbehandling heraf.