RÅDGIVNING/PRISER/KONTAKT

Hvordan kan jeg gennemføre et afgiftningsforløb ved anvendelse af Cutler-metoden?

 

Forløbmulighed 1:    brug din læge/tandlæge

Du kan henvende dig til en af de orthomolekylære læger, eller tandlæger, som har indsigt i denne afgiftningsmetode. Jeg kan ikke anføre en liste over aktive tandlæger, idet jeg ikke har føling med hvem der praktiserer udskiftning af amalgam under beskyttende foranstaltninger idet der hyppigt sker ændring i udbudet af disse behandlingsformer i Danmark 

Forløbmulighed 2:    gør det hele selv

Du kan selv gennemføre kuren – gerne med støtte fra en nærtstående som har indsigt i dine sundhedsproblemer og er meget motiveret for at hjælpe dig igennem hele forløbet, som det er beskrevet. Kuren og anskaffelse af medikamenterne beskrives
her. Det aktive medikament kan købes i udlandet over nettet. I EU er det godkendt som kosttilskud i nogle lande og derfor er det lovligt at importere (billigst fra Sydafrika). Men her er så ikke nogen dansk/europæisk produktkontrol.

Forløbmulighed 3:    hånd i hånd med Mit Liv Tilbage

Du kan få personlig coaching fra mig/
Mit Liv Tilbage gennem hele afgiftningsforløbet. Her får du både hjælp til opstart med alle de praktiske ting og vejledning ved indkøb i udlandet og hjælp på sidelinjen omkring dosisjustering i relation til reaktionsbilledet i den første tid og et antal telefonkonsultationer. 

En første kontakt og mindre dialog over mail er gratis. Ved aftale om støtte under en egentlig udrensningsproces aftales et honorar med en maximumspris.

KONTAKT TIL BENT: 
mail: mitlivtilbage@gmail.com (med meget kort angivelse af dit ønske – så vil jeg svare dig inden for få dage) 

Forløbmulighed 4:    Gruppeforløb – erfaringsudveksling

Oprettes i perioder med mange interesserede deltagere som kan mødes i et geografisk overkommeligt afgrænset mødested eller i et digitalt mødeforum (Zoom)
Du deltager i et gruppeforløb – et
studieforløb – arrangeret af Mit Liv Tilbage for igangsætning, praktisk vejledning (herunder indkøbsmuligheder af medikamenterne), og erfaringsudveksling mellem deltagere på udrensning og med individuel dosisjustering.
Pris oplyses før et mødeforum etableres i praksis.

Forløbsmulighed 3 og forløbsmulighed 4 kan også fint kombineres.