Hvordan kan jeg gennemføre et afgiftningsforløb ved anvendelse af Cutler-metoden?

 

Forløbmulighed 1:    brug din læge/tandlæge

Du kan henvende dig til din egen læge – eller du kan henvende dig til en af de orthomolekylære læger, eller tandlæger, som har indsigt i denne afgiftningsmetode – se listen her.
Lægen/tandlægen kan ordinere medikamenterne fra Glostrup apotek (forventet markedsført fra medio november). Den pågældende fagperson er  herefter forpligtet til at vejlede dig i brugen og følge udviklingen og justere dosis ved kontrolbesøg/telefonkonsultationer. En sådan ”magistrel” fremskaffelse af det aktive medikament DMSA sikrer desuden at produktet er kontrolleret i Danmark for alle indholdsstoffer, renheden og den rette dosis i pillerne.

Forløbmulighed 2:    gør det hele selv

Du kan selv gennemføre kuren – gerne med støtte fra en nærtstående som har indsigt i dine sundhedsproblemer og er meget motiveret for at hjælpe dig igennem hele forløbet, som det er beskrevet. Kuren og anskaffelse af medikamenterne beskrives
her. Det aktive medikament kan købes i udlandet over nettet. I EU er det godkendt som kosttilskud i nogle lande og derfor er det lovligt at importere (billigst fra Sydafrika). Men her er så ikke nogen dansk produktkontrol.

Forløbmulighed 3:    hånd i hånd med Mit Liv Tilbage

Du kan få personlig coaching fra
Mit Liv Tilbage gennem hele afgiftningsforløbet. Her får du både hjælp til opstart med alle de praktiske ting og vejledning ved indkøb i udlandet og hjælp på sidelinjen omkring dosisjustering i relation til reaktionsbilledet i den første tid og et antal telefonkonsultationer.
Pris: 3.800 kr.   Konto nr.:   5479 1561267
(beløbet indsættes på kontoen inden første  regulære igangsætnings-konsultation – altså kun hvis du ønsker at gå videre efter din første henvendelse, som selvfølgelig er gratis).

KONTAKT TIL BENT: 
mail: mitlivtilbage@gmail.com (med meget kort angivelse af dit ønske – så vil jeg svare dig inden for få dage) 
Eller telefonnummeret:   93103417 (send en sms-besked med dine kontaktoplysninger (e-mail) og kort angivelse af dit ønske – så vil jeg svare dig inden for få dage

Forløbmulighed 4:    Gruppeforløb – erfaringsudveksling

Du deltager i et gruppeforløb – et
studieforløb – arrangeret af Mit Liv Tilbage for igangsætning, praktisk vejledning (herunder indkøbsmuligheder af medikamenterne), og erfaringsudveksling mellem deltagere på udrensning og med individuel dosisjustering.
Pris pr. gang: 400 kr.

Forløbsmulighed 3 og forløbsmulighed 4 kan også fint kombineres og prisen er lavere i denne kombinationsmulighed end ved personlig coaching. Prisen aftales her individuelt.