ANSVARSFRASKRIVELSE:

Andrew Cutlers kur for kviksølvudrensning, som den præsenteres her på siden, anbefales ikke af sundhedsmyndighederne. De anerkender ikke kronisk lavdosisbetinget kviksølvforgiftning fra amalgamfyldninger i tænderne som mulig årsag til mentale og fysiske problemer. De anerkender heller ikke at børn født af mødre med amalgamfyldninger kan være skadet af kviksølv fra moderen under fosterudviklingen eller fra modermælken. De anerkender heller ikke at kviksølv eller andre tungmetaller som fx aluminium i vacciner kan volde skader.

Bent er ikke læge og kan derfor ikke stille en diagnose. Han kan heller ikke tage ansvar for resultatet af en udrensningskur efter Andrew Cutlers fremgangsmetode – hverken positive eller negative følgevirkninger. De medikamenter som kuren foreskriver er det helt på brugerens eget ansvar at benytte.

Mit Liv Tilbage er ikke en erstatning for lægefaglig behandling. Søg læge hvis du oplever at du bliver dårlig pga. et selvadministreret kurforløb eller som følge af de indtagne  medikamenter.

Mit Liv Tilbage kan kun rådgive, så det vigtigste du kan gøre er selv at undersøge sagen ved at sætte dig grundigt ind i det materiale vi refererer til, så du kan tage beslutninger på et informeret grundlag.

Bent Christiansen præsenterer sig på sitet som tandlæge, men intet af det der fremgår af sitet relaterer sig til hans tandlægefaglighed og det dermed forbundne juridiske ansvar og forpligtelser. Bent Christiansen fremtræder derfor i Mit Liv Tilbage alene som privatperson der formidler tilgængelig viden – omend mange af de anførte erfaringer er indhøstet under et langt tandlægefagligt liv med stor kontaktflade til netop kviksølvbelastede patienter og med udredning og årsagsbehandling heraf.

DOG påtager han sig et tandlægefagligt ansvar i de tilfælde hvor han efter personlig aftale foretager en “magistrel ordination” af DMSA-delen ved Glostrup Apotek, til anvendelsen ved denne afgiftningskur.