INTRODUKTION OM KVIKSØLVFORGIFTNING.

Kviksølv i munden, kviksølv i vacciner, kviksølv i fisk, kviksølv fra mor til foster…

Der er mange muligheder for at blive kviksølvforgiftet. Desværre anerkendes de absolut vigtigste kilder til forgiftning slet ikke af sundhedsmyndighederne. Tandlæger og læger afviser det derfor oftest som uvidenskabelig snik-snak eller endnu værre: fup og fidus for at tjene penge på stakkels syge mennesker. Det påstås at kviksølv slet ikke udskilles fra de såkaldte sølv- eller amalgamfyldninger, som mange mennesker går rundt med i tænderne. Men det er for længst videnskabelig bevist ved målinger, at der udskilles langt mere kviksølv end de fleste mennesker kan tåle uden at blive påvirket. Se fx denne video, hvor man kan se kviksølvdampe fra en tand udtrukket for 25 år siden.

 

1.INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Kilder til kronisk kviksølvforgiftning
 2. Afdamper giftigt kviksølv virkeligt fra sølvfyldninger i tænderne?
 3. Forskellige former for kviksølv

1.
Kilder til kronisk kviksølvforgiftning

I et land som Danmark forgiftes vi primært fra følgende kilder:

 1. Tandlægebesøg når et hul skal lappes og tandlægen bruger de såkaldte sølvfyldninger, også kaldet amalgamplomber, som består af 50% kviksølv.
  I dag bruges materialet stadigt omend der er retningslinier for brugen i form af nogle definerede undtagelsessituationer (35.000 gange i 2017!). I dag KAN plast og andre materialer fuldstændig overflødiggøre anvendelsen af disse undtagelsessituationer.
 2. Et endnu ufødt barn kan forgiftes under graviditeten gennem blodtilførslen i navlestrengen og senere gennem modermælken, hvis moderen har sølvfyldninger i tænderne.
 3. Fisk og skalddyr.
  Især fede fisk som laks, tun og makrel. Også sæl og hval indeholder ofte høje mængder kviksølv.
 4. Vaccination.
  Konserveringsmidlet thiramisol. Det bruges ikke længere i Danmark i almindelige vacciner – men meget i udlandet. Thiamisol bruges også som konserveringsmiddel i visse kosmetikcremer, medicin m.m.
 5. Industriprodukter.
  Itugåede el-sparerpærer med kviksølvdampe, lysstofrør. Og ikke mindst helt almindeligt printerpapir der ikke er svanemærket. Før i tiden indeholdt visse malinger kviksølv (og desuden bly og andre tungmetaller). Disse afdampede og forgiftede de mennesker, som indåndede det.

De primære kilder som Mit Liv Tilbage fokuserer på er fra tandfyldninger, vacciner og overført forgiftning fra moder til barn.

2.
Afdamper giftigt kviksølv virkelig fra sølvfyldninger i tænderne?

Ofte vil du hos din tandlæge blive beroliget med, at der undslippe så ufatteligt små mængder kviksølv fra dine fyldninger i tænderne at du slet ikke behøver at bekymre dig om det. Sundhedsmyndigheder, læger og tandlæger vil ofte fortælle dig, at det udelukkende er det såkaldte methylkviksølv – kviksølv fra fede fisk som fx laks og tun – der kan skade os. Derfor advarer de kvinder imod at spise fisk under graviditeten, men nævner ikke forgiftning gennem kviksølv i tænderne med et eneste ord.
Enten er de uvidende om emnet eller også skjuler de bevidst sandheden. Men her får du hele historien:

3.
Forskellige former for kviksølv

Kviksølv optræder grundlæggende i tre forskellige former med hver deres særegne “forgiftningsprofil”.

 • Metallisk kviksølv (grundstof med det kemiske symbol Hg)
 • Uorganisk kviksølv (bundet i uorganiske forbindelser)
 • Organisk kviksølv (bundet i organiske forbindelser)

Metallisk kviksølv er flydende ved stuetemperatur. Du kan læse om det her på wiki. Det forekommer i naturen hovedsageligt som del af mineralet cinnober (kviksølvsulfid, HgS). Det indgår i en forbindelse med mineralet svovl. Det er derfor en uorganisk kviksølvforbindelse.

Organsik kviksølv er når kviksølv indgår i en kemisk forbindelse med organiske molekyler  som kulstof. Det kaldes methylering.

Det er dampene fra det metalliske kviksølv som især er farlige for os. Sluger man metallisk kviksølv optages det ikke så let gennem tarmsystemet. Men dampene er giftige fordi de som en del af den indåndede luft som har passeret de kviksølvafdampende amalgamfyldninger, absorberes via lungerne og kommer ud i blodbanen hvor det spredes og optages overalt i kroppen. Her omsættes det gennem oxidering til det ekstremt giftige uorganiske kviksølv – oftest ved at gå i forbindelse med svovlholdige proteiner i kroppen. En kviksølvfyldning afdamper konstant metallisk kviksølv. Du kan se det på videoen “Smoking Teeth” her og “It Really Is Mercury” her.

På den første video holdes en udtrukket tand med en 25 år gammel kviksølvfyldning op foran en fluorescerende skærm. Kviksølvdampene absorberer det fluorescerende lys og ses derfor som en skygge. Metoden til at påvise kviksølvdampe er også anerkendt når det gælder at påvise kviksølvudslip i miljøet. Det kan du ser på den her video.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse følgende:

Dyreforsøg viser, at uorganisk kviksølv fordeles til hele organismen, men med hovedparten fordelt til nyrer og lever. Efter indånding opnås en forholdsvis større fordeling til hjernen. Methylkviksølv findes mere jævnt fordelt i organismen og passerer uhindret over naturlige barrierer til hjernen og fostre, hvor der her forekommer opkoncentrering i forhold til indholdet i blodbanen. Methylkviksølv omdannes i organismen til uorganisk kviksølv.

Det metalliske kviksølv udvindes oftest fra en uorganisk forbindelse med mineralt cinnober. Organisk kviksølv indgår i en forbindelse som indeholder kulstofmolekyler. Alt hvad der indeholder kulstof kaldes organisk.

Det er det uorganiske kviksølv som er mest giftigt for os. Men hvis du sluger uorganisk kviksølv er det egentlig ikke så giftigt, for vi optager det ikke så let gennem tarmen.

Hvordan får vi det så? Sagen er den, at der uafbrudt sker en fordampning fra det flydende metallisk kviksølv. Også selv om det sidder bundet i en fyldning i vores tænder.

Det organsiske kviksølv
kaldes også methylkviksølv. Denne form kan let optages gennem vores tarmsystem. Vi får oftest methylkviksølv gennem fede fesk som laks, makral, hval, sæl etc. Desværre omdannes methylkviksølv i kroppen langsomt til det giftige uorganske kviksølv.

Hvis du virkelig vil ind i kemien omkring kviksølv og hvordan det binder sig til svovlforbindelser i kroppen, så læs her: Mercury and Sulpur

————————————————————

UDDYBENDE BETRAGTNINGER OMKRING EN MULIG ÅRSAG TIL DE MANGE PSYKISKE OG MENTALE PROBLEMER HOS BØRN OG UNGE MENNESKER I DANMARK I DISSE ÅR.

Tandlæge Bent Christiansen har på tæt hold oplevet at patienter med de mange klassiske symptomer komme sig efter tungmetalfjernelsen – og i øvrigt bemærket sig en påfaldende epidemiagtig overhyppighed af de ”moderne børnesygdomme”, ADHD, adfærdsproblemer, angst, depression og indlæringsproblemer hos børn af mødre, som netop selv udviste omfattende klassiske symptomer på en kronisk kviksølvforgiftning!

Disse iagttagelser er selvfølgelig ikke videnskabeligt indsamlet og behandlet. Men de har fremvist et mønster af sammenhænge mellem mor-barn, som kun er blevet så iøjnefaldende og tydelige, fordi så mange mennesker fra hele landet har søgt klinikken på baggrund af klinikkens særlige kompetenceområde – altså en overrepræsentation af mennesker med disse lidelser, som peger på fællestræk ved lidelserne – og nu også mellem moder og barn – som en tandlæge på en almindelig tandlægeklinik med et ”almindeligt klientel” ikke ville have bemærket.
Hvis du vil se mere traditionel dokumentation for de fremførte sundhedsproblemer og deres årsager kan du besøge det verdensomspændende og helt neutrale videnscenter IAOMT.org

Bent udøver i dag sit tandlægevirke i Århus på klinikken Aarhus`Tandlægehus, – tandlæge Jette Schlûtter – WWW.aarhustandlaegehus.dk – tlf. 86100606

——————————————-

PROTOKOL FOR SIKKER AMALGAMFJERNELSE.

Dansk oversættelse af IAOMT´s hjemmeside –
https://iaomt.org/safe-removal-amalgam-fillings/
juli 2017 af Bent Christiansen, tandlæge.

 I følge IAOMT – International Association of Orthomolecular Medicine and Toxicology.

Protokollen blev senest opdateret den 6. december 2016. Den 1. juli 2016 blev IAOMT-protokolanbefalingerne officielt omdøbt til Safe Mercury Amalgam Removal Technique (SMART) og et certificeringskursus for IAOMT-tandlæger i SMART blev etableret.

Alle amalgam-restaureringer, der også almindeligvis omtales som sølvfyldninger, indeholder ca. 50% kviksølv, og rapporter og undersøgelser er konsistente i deres påpegning af, at disse fyldstoffer udsender kviksølvdampe – 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19.

Videnskabelig forskning viser, at dental kviksølvamalgam udsætter tandlæger, klinikassistenter, patienter og fostre for udslip af kviksølvdamp, kviksølvholdige partikler og / eller andre former for kviksølvforurening – 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 , 51,52, 53,54,55,56,57.

Desuden er kviksølvdamp kendt for at blive frigivet fra amalgamfyldninger i større mængde under børstning, rensning, tænderskæren, tygning mv. – 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71. Kviksølv er også kendt for at blive frigivet under indsættelse, udskiftning og fjernelse af kviksølvamalgamfyldninger – 72,73, 74,75,76,77,78,79,80.
Det er i særlig grad i forbindelse med en ubeskyttet amalgamfjernelsesproces at kviksølvdamp og partikler frigives, som kan være skadelige for patienten, tandlægen, klinikassistenterne og miljøet – 81,82,83,84,85, 86,87, 88.

IAOMT har udnyttet den mest moderne videnskab og forskning i udviklingen af de omfattende sikkerhedsanbefalinger til fjernelse af eksisterende kviksølvamalgamfyldninger, herunder detaljerede beskyttelsesforanstaltninger, som skal anvendes til proceduren.
IAOMT´s innovative anbefalinger bygger på traditionelle sikre amalgamfjernelsesteknikker, såsom anvendelse af masker, vandskylning og højvolumensugning, som er blevet udbygget med en række yderligere beskyttelsesforanstaltninger, hvis behov først på det seneste er blevet identificeret i videnskabelig forskning.

 IAOMT-protokollens anbefalinger til amalgamfjernelse er kendt som Safe Mercury Amalgam Removal Technique (SMART).

Disse anbefalinger omfatter følgende foranstaltninger, som er nævnt her med angivelse af den bagvedliggende videnskabelige forskning:

 1. En amalgamseparator skal installeres, udnyttes og vedligeholdes for at indsamle kviksølvamalgamaffald, så det ikke slippes ud i spildevandet fra tandklinikken – 89,90,91,92,93,94,95,96,97, 98,99,100. (dette er et lovkrav i Danmark, så det har alle tandklinikker installeret)
 2. Hvert rum, hvor kviksølvfyldninger fjernes, skal have tilstrækkelig luftrensning installeret – 101.102.103. Det kræver et luftudtrækningssystem med høj volumen (f.eks. et oralt aerosolvakuum ved kilden/ ”punktsug”), der er i stand til at fjerne kviksølvdamp og amalgampartikler, der genereres under fjernelse af en eller flere kviksølvfyldninger – 104.105.106.
 3. Hvis det er muligt, skal der åbnes vinduer for at reducere kviksølvkoncentrationen i luften – 107.108.109. 110.111 (eller en højeffektiv rumventilation – BC-red.)
 4. Patienten skal gives en mundskylning af ”aktivt kul”, chlorella eller lignende kviksølvbindemiddel til skylning og indtagelse før proceduren (med mindre patienten fravælger dette på et informeret grundlag eller der er andre kontraindikationer, der gør dette klinisk uhensigtsmæssigt) – 122.113.114.115.
 5. Beskyttelsesbeklædning til tandlæge, tandpersonale og patienten skal være på plads – 116.
  Alle nærværende genstande i rummet skal tildækkes, fordi væsentlige mængder af partikler, der genereres under proceduren, vil undvige sugeforanstaltningerne – 117.
  Det er blevet påvist, at disse partikler kan spredes fra patientens mund til patientens knæ samt til brystet, skulderen og halsen på tandlægen og klinikassistenten – 118.
 6. Nitrilhandsker bør anvendes af tandlægen og det øvrige personale i rummet – 119.120.121.122.123.
 7. Ansigtsskærme og hår-/hovedbeklædning skal bruges af tandlægen og det øvrige personale i rummet – 124.125.
 8. Tandlægen og det øvrige personale i rummet skal enten bruge en tætsluttende maske med filtre klassificeret til at tilbageholde kviksølvdampe og -partikler eller en tætsluttende maske, hvor der tilføres luft eller ilt gennem etablering af et overtryk – 126.127.128.129.
 9. For at beskytte patientens hud og tøj skal der foretages en afdækning med et uigennemtrængeligt klæde, som dækker hele kroppen. Det samme skal ske for hele hoved / ansigt / nakkeområde under eller omkring kofferdamafdækningen – 130.131.
 10. Ekstern luft eller ilt, der leveres via en næsemaske på patienten, bør også anvendes for at sikre, at patienten ikke indånder kviksølvdamp eller amalgampartikler under proceduren – 132.133.144.
  En ”næsekanyle” er et acceptabelt alternativ til dette formål, så længe patientens øvrige næse er helt afdækket af en uigennemtrængelig barriere.
 11. En kofferdammembran – 136.137.138.139, der er lavet af ren nitril-materiale – 140.141,142, skal placeres og forsegles ordentligt i patientens mund.
 12. En spytsuger skal placeres under kofferdamdugen for at reducere patientens udsættelse for kviksølvdamp og partikler – 143.144.145
 13. Under amalgamfyldningsfjernelse bør tandlægen bruge et ”punktsug”/industrisug i nærheden af ​​operationsområdet (dvs. i en afstand af 5-10 centimeter fra patientens mund) for at mindske kviksølvpåvirkningen – 146.147.
 14. ”Stærksug” ved borrestedet giver bedre indfangning af damp og partikler, når den er udstyret med en kasseformet sugespids i form af en Clean Up-enhed(fabriksnavn). Dette anbefales – 148.149.
 15. masser af kølevand fra borehovedet for at reducere varmeudviklingen – 150.151.152.153.154.155.156 og et konventionelt kraftsug til indfangning af kviksølvudledninger – 157.158.159.160.161.162.163 skal anvendes til at reducere kviksølvniveauer tæt på borestedet – 164.
 16. en amalgamfyldning skal opdeles i segmenter og fjernes i så store stykker som muligt – 165.166.167 ved brug af et karbidbor med lille diameter – 168.169.
 17. Som afslutning skal patientens mund skylles grundigt med vand – 170.171 og derefter skyller patienten munden med en opslæmning af aktiv kul, chlorella eller lignende som optager kviksølv – 172.
 18. Tandlæger skal overholde landets lovbestemmelser om korrekt håndtering, rengøring og bortskaffelse af kviksølvforurenede komponenter, tøj, udstyr, samt rengøring af overflader og gulvbelægning i klinikrummet.
 19. Ved åbning og vedligeholdelse af sugeanlægget på klinikken eller selve sugeagregatet i teknikrummet skal dentalpersonale anvende de relevante personlige værnemidler, som er beskrevet ovenfor.

Det er vigtigt at bemærke, at IAOMT som sikkerhedsforanstaltning ikke anbefaler amalgamfyldningsfjernelse for kvinder, der er gravide eller ammer og at IAOMT ikke anbefaler, at tandplejepersonale, der er gravide eller ammer, udfører arbejde hvor der sker indgreb i forbindelse med amalgamfyldninger (herunder deres fjernelse).

(For at lære mere om ”SMART” og for at se en video om Smart i praksis se:  WWW. Thesmartchoice.com).

De anførte referencer med nummerangivelse kan læses på IAOMT`s hjemmeside.


Tandlægelisten over tandlæger som beskytter patient og personale mod en akut kviksølvforgiftning.

Tandlægeklinikker som er medlem af Dansk Selskab for Orthomolekylær medicin (DSOM.dk) og som opfylder kravene til beskyttelse mod kviksølvudsættelse i forbindelse med amalgamfjernelse som IAOMT.ORG har opstillet. (foranstaltninger som den enkelte klinik IKKE praktiserer inden for disse retningslinier er angivet ud for den enkelte klinik):

Tandlæge Bent Christiansen
Brendstrupvej 85
8200 Århus N
Telefon: +45 86 10 06 06
Email: aarhus@tandlaegehus.com

Tandlæge Hanne Schierning
Holistisk Tandklinik
Ringstedgade 8, kld. tv.
2100 København Ø
Telefon: +45 35 55 15 10
Web: www.holistisktandklinik.dk
Email: hanne@holistisktandklinik.dk

Tandlæge Birgit Uhrbrand
Svanen Tandlægecenter
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Telefon: +45 45 88 96 88
Web: www.svanetand.dk
Email: receptionen@svanetand.dk

Tandlæge Susanne Rames
M.P.Bruunsgade 64, 1.th.
8000 Århus C
Telefon: +45 22 39 88 88
Web: www.tandlaege-susanne-rames.dk
Email: mail@tandlaegerne-bruunsgade.dk

Tandlæge Jette Schlütter
Brendstrupvej 85
8200 Århus N
Telefon: +45 86 10 06 06
Email: aarhus@tandlaegehus.com

Tandlæge Charlotte Nyby
Aalborg Tandplejeteam
Boulevarden 7
9000 Aalborg
Telefon: +45 98 11 76 16
Web: www.aalborg-tandplejeteam.dk
Email: kontakt@aalborg-tandplejeteam.dk

 

—————————————————————–