Hvad gør du, hvis du har mistanke om, at du eller dine børn, eller andre der står dig nær, er kronisk kviksølvforgiftede?


Er der et særligt mønster i dine symptomer, som peger på en kviksølvforgiftning?

Udfyld vores  Symptomspørgeskema for at få en første vurdering af om du muligvis er kviksølvforgiftet.

Hvis du kan nikke genkendende til mange af de angivne symptomer kan det være en oplagt vej at forfølge tungmetal-forgiftningssporet.

Du kan kontakte Mit Liv Tilbage for en drøftelse af mulighederne eller for en yderliger – og uforpligtende – uddybning af netop dit eller en af dine nærmestes symptombillede (telefon 23 92 34 17 – Bent).

OBS! Hvis du har kviksølvfyldninger i tænderne, så skal disse fjernes før du kan begynde at tænke på en udrensning!
De skal fjernes af en tandlæge, som har forstand på det, ellers bliver du endnu mere forgiftet end før. Dette er meget vigtigt. Heldigvis findes der tandlæger – også i Danmark – som kan gøre det sikkert og forsvarligt, men vær forsigtig, for det er ikke alle, som siger de kan gøre det, som reelt arbejder forsvarligt og beskytter dem selv, deres personale og dig som patient.

På siden OM KVIKSØLVFORGIFTNING, kan du se en protokol for sikker amalgamfjernelse, som oplister hvordan du bedst muligt sikrer dig når kviksølvtandfyldninger ønskes udskiftet. Forhør dig om din tandlæge vil foretage udskiftningen på denne måde.

Nederst på den samme side kan du se en liste over tandlæger, som er medlem af DSOM (Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin). Denne forening afkræver svar af de oplistede tandlæger, om de lever op til foreningens anbefalinger og IAOMT-vejledningen for mindst mulig kviksølvudsættelse ved amalgamfjernelse. (fravigelser fra listens punkter er så anført ud for den pågældende tandlæge)


Test om du muligvis er kviksølvforgiftet.

Der findes ingen 100% sikker test på om du er kviksølvforgiftet. Der kan laves særlige analyser af hårprøver eller udføres såkaldte provokationstests, som kan pege på en kronisk tungmetalforgiftning. Men de rummer en vis usikkerhed. En nøjere analyse og tolkning af symptomskemaet kan underbygge en mulig årsagssammenhæng til en tungmetalpåvirkning.
Men der kan være andre årsager end kviksølv. Derfor er en simpel metode at teste på at gå i gang med udrensningskuren. Kuren giver nemlig mærkbare udrensningssymptomer, men kun hvis man har problemer med kviksølv i kroppen. Ellers mærker du ingenting.
Men…dog er det ikke helt så enkelt. Læs videre!

 

Testmetode 1: Indtagelse af Alfa-Liponsyre

Det primære medikament, som bruges både til kuren og til testen hedder Alfa-Liponsyre (ALA). ALA er en harmløs antioxidant på lige fod med C-vitamin. Det kan købes i næsten alle helsekostforretninger eller på nettet. Hvis ikke man har problemer med kviksølv, kan ALA indtages selv i forholdsvis store mængder uden at man mærker det mindste.
Men sådan er det generelt ikke hvis man er kviksølvforgiftet.

ALA har den fantastiske egenskab, at det kan binde sig til kviksølv og føre det ud af kroppen. Som det eneste af de stoffer der anvendes i kuren, kan det overskride blod-hjerne-barrieren og derfor fjerne kviksølv som er deponeret i hjernen. Udrensning med ALA giver visse former for symptomer, men som sagt kun hvis du har kviksølv i kroppen. Hvis det er tilfældet er det sandsynligt at du vil mærke en forøgelse af de negative symptomer du i forvejen slås med (tjek vores symptomspørgeskema). Det kan for eksempel være forøgelse af træthed, hukommelsesbesvær, indre uro, irritation, koncentrationsbesvær, eller du kan føle dig mere dig diffus, demotiveret, urolig grænsende til angst, en opblussen af allergier og mange andre ting. Oplever du sådanne eller andre tydelige reaktioner ved indtagelse af ALA, bekræfter det sandsynligheden for tilstedeværelsen af kviksølv i din krop. Du vil da efter al sandsynlighed have gavn af den længerevarende udrensningskur, som vi beskriver under udrensningskuren.

Den simple fremgangsmetode du benytter til testen er at indtage ALA hver tredie time i løbet af en hel dag. Hvorfor hver tredie time? Det skyldes at ALA har en halveringstid på cirka 3-4 timer. Sagt med andre ord betyder det, at de aktive stoffers virkning i ALA halveres 3-4 timer efter indtagelse. Derfor er det vigtigt at du følger dette tidsinterval nøje.

Den dosis du skal starte på er individuel. Dosis vurderes i forhold til din vægt, alder, hvordan dine symptomer er og i forhold til hvor længe siden det er, at dine amalgamfyldninger er blevet fjernet. Hvis det er dit barn det drejer sig om, som fx er autist, har ADHD eller lignende, så må der igen tages hensyn til alder, vægt, symptomer osv, inden der kan foretages et korrekt valg af dosis og gennemføres en test med ALA. Naturdrogeriet sælger en Alfa-Liponsyre indeholdende 40 mg ALA. Det er en fin dosis at lægge ud med når det gælder denne test. Søg på Google under “Alfa-Liponsyre + Naturdrogeriet“, hvis du vil finde forhandlere.

Som grundregel begynder du fx klokken 7 om morgenen med den første dosis ALA. Næste dosis er derefter kl 10, kl 13, kl 16, kl 19 og kl 21. Et godt råd er at indkode alle alarmerne på din smartphone inden du går i gang med testen!

Hvis du undervejs i forløbet får tydelige udrensningssymptomer, så stop kuren! Symptomerne viser at du sandsynligvis har en kronisk kviksølvforgiftning. Du vil derfor have gavn af den egentlige udrensningskur, som du kan læse mere om her.

Hvis du ikke reagerer på ALA-indtagelsen, så stop kl. 21. Vent et døgns tid og sæt derefter dosis op til det dobbelte eller tredobbelte (individuel vurdering igen!). Hvis du stadig ikke reagerer, så er der to muligheder:

  1. Du har ikke problemer med kviksølv og du bør søge efter en anden årsag til dine symptomer.
  2. Du bør prøve 6-10 fulde runder med ALA, hvor én runde svarer til 3 døgn med ALA indtaget hver 3. time – dag og nat.I tilfælde hvor du eller dit barn fx er født med af en som har haft munden fyldt med kviksølvfyldninger men aldrig selv har haft nogle, kan det være en god ide at forsøge med 6-10 runder à tre døgns varighed. I løbet af denne periode skal du lægge mærke til om der sker fremskridt i forhold til de mentale/fysiske symptomer, du registrerede på symptomspørgeskemaet før iværksættelsen af testperioden. Det er svært at bedømme sig selv klart. Det er derfor en stor fordel at du inddrager personer, der er tæt på dig og derfor kan se dig mere objektivt udefra.
    Du kan vælge det ene af de to nedenstående døgnskemaer, som passer bedst til dig, når du skal tage 6-10 runder:kl.  7.50 – 10.40 – 13.30 – 16.20 – 19.10 – 22.00 – 01.30 – 5.00
    kl.  8.50 – 11.40 – 14.30 – 17.20 – 20.10 – 23.00 – 02.30 – 6.00
    (Bemærk at der er 2 timer og 50 minutters interval om dagen og 3 en halv times interval om natten. Det er muligt med et længere interval om natten fordi kroppens stofskifte nedsættes om natten. Det giver dig en mere sammenhængende nattesøvn).VIGTIGT: Hvis du får tydeligt negative udrensningssymptomer undervejs i forløbet, så stop testkuren!Hvis ikke der er nogen forandringer (negative eller positive), så er kviksølvforgiftning efter vores bedste vurdering udelukket som årsag til dine problemer, og vi skønner ikke det er værd at fortsætte en udrensningkur. Men hvis du og dine nærmeste (evt. i samråd med Mit Liv Tilbage) vurderer, at der er visse fremskridt, så mener vi, at du vil have stor gavn af at fortsætte en længerevarende udrensningskur.

 

Testmetode 2

At påbegynde en regulær udrensning i 6 – 10 uger.
Hver uge opdeles i 3 dage i træk hvor ALA piller kombineres med DMSA-piller (eller DMPS-piller hvis du tåler disse bedre end DMSA-pillerne), efterfulgt af 4 dages pause som angivet under udrensningskuren, hvor også tidspunkterne på døgnet for pilleindtaget er angivet.

Nogle få dage efter afslutningen af hver test-måned vurdere du selv, eller i samråd med en person som er tæt på dig og “som kan vurdere dig udefra“, om der er sket fremskridt i forhold til de symptomer, som du registrerede på symptomspørgeskemaet før iværksættelsen af testperioden.
Hvis der er forbedringer at spore, er det en god indikation på, at du vil have gavn af at fortsætte med en længerevarende udrensningskur (se under udrensningskuren).
En sådan kort test-afgiftningskur kan desuden afdække om du får udrensningssymptomer (kendte men relativt svage og harmløse symptomer). Gør du det, er det er en yderliger underbygning af, at du vil få gavn af at fortsætte med en længerevarende udrensningskur.

Du kan læse en masse mere om dette under emnet udrensningskuren.
Her kan du desuden læse om de to medikamenter der anvendes til testningen og hvordan de fremskaffes.

 

Hvis du vil høre om andres erfaringer med afgiftningskuren.

I de sidste 20 års tid er der opstået et verdensomspændende netværk af brugere som med stor succes benytter Cutlers metode både på dem selv og deres børn. Dette netværk kan man med fordel koble sig på og dele erfaringer.
Se links her.