Kategori Ikke kategoriseret

Kemi-ingenør Poul Møllers brev til EU-kommisionen

 

Nedenstående “historiske” artikel er et brev sendt til EU-kommisionen af afdøde kemiingenør Poul Møller. – Hans kone døde få år tidligere af kviksølvforgiftning og hans søn har sklerose, som også vurderes at skyldes kviksølvforgiftning i mange forskerkredse. – bemærk derfor hans indignation !
(Artiklen skal ses i lyset af at Norge i mellemtiden har totaltforbudt brugen af amalgam for 9 år siden og Sverige for 8 år siden – medens Danmark fortsat tillader brugen (med visse begrænsninger).
(indlægget er ganske let redigeret for umiddelbart indlysende redaktionelle fejl af Bent Christiansen)

——————————————————————

6. Maj 2004.

European Commission,

DG Environment, Unit G2 Industry, Bruxelles.

KONSULTATION  ANG.  STRATEGIEN  FOR  KVIKSØLV

Som kemiingeniør påskønner jeg Deres anstrengelser for at modvirke de vildfarelser, min generation af kemikere har gjort sig skyldige i. Specielt, at De behandler det giftigste af alle tungmetaller, kviksølv, Hg, og opfordrer kompetente borgere til at sende kommentarer til den foreslåede strategi.

Jeg er pensionist og fuldstændig uafhængig. Alvorlige sygdomme i min nærmeste familie p.g.a. amalgam har for en snes år siden igangsat mit studium af relationen amalgam-Hg/kroniske sygdomme  Med basal og exakt dokumenteret kemi og biokemi går jeg fra årsag til sygdom. Den medicinske verden går modsat fra sygdom til årsag og vælger den statistisk mest signifikante ud af en serie hypoteser. Hvis den egentlige årsag ikke er med , som det er tilfældet her, finder man den aldrig.

 Påstanden om amalgams ufarlighed er uvidenskabeligt nonsens. Tror nogen virkelig på, at verdens giftigste og fordampelige tungmetal bliver uskadeligt ved blot at blive sat ind i tænderne få cm fra hjernen med åben adgang til denne langs med lugtnerven. Lærer tandlæger ikke anatomi?

 1. SAMMENFATNING  OG  KONKLUSIONER.

Gentlemen, dette bidrag er unikt: Kombineres udsagn fra de skandinaviske sundhedsmyndigheder indrømmer de amalgams svære neurotoxicitet og leverer selv det endelige dødsstød mod denne rædsel og kontrovers. Resten er politik og jura.

 Enhver, der har lært naturvidenskab i gymnasiet – læger, tandlæger og kemikere skal være i stand til at forstå, at Hg´s kemi ikke standser, blot det placeres i tænder. Det udøver sin aggressivitet i kroppen, som det beskrives overbevisende nedenfor. I modsætning til kliniske undersøgelser er kemi exakt videnskab, der blev dokumenteret for 100 år siden.

EU´s borgere har 1.300-2.200 tons Hg i deres tænder   3,5-6 g/capita – en kolossal bommert af autoriteter og tandlæger; hvert eneste atom er giftigt. Nogle har 3-5 g i organdepoter, langt mere end alle ikke-nedbrydelige organiske forureninger tilsammen. Begge synes at give samme sygdomstyper. Ingen etableret sundhedsfaglig er opmærksom på Hg. Tandlægerne har virkelig haft succes med at påstå at Hg er ufarligt. Forskning, hvor Hg spiller en upåagtet rolle – d.v.s. det meste – er imidlertid kun halvgjort arbejde.

Vesten lider under kroniske sygdommes eskalering på to fronter, blandt de ældre og i den opvoksende generation med mentale defekter, reduceret intelligens, autisme, behov for kostbar specialundervisning m.m. Deres mødre lider under aborter, dødfødte eller for tidligt fødte børn. Hg´s angreb på vitale organer skal før eller senere acepteres som den fælles årsag. Skolemedicinen diagnosticerer forkert, og sigter derfor ikke mod korrekt behandling, medicinering og forskning: Et spild af ressourcer, som samfundet om få år ikke kan bære. En gigantisk brøler.

Det er på høje tid, at myndighederne fjerner skyklapperne, tager ansvar for et ubegrænset og hensynsløst brug af amalgam; forbyder det og organiserer efteruddannelse af læger og tandlæger. Der er ingen anden vej. Universiteterne skal tage hensyn til denne gift og lære, hvordan man behandler og redder patienterne, så langt det går. En meget stor og kostbar opgave, men den vil fremover blive rigeligt betalt. Hg skal forbydes i al medicin og i vacciner, årsagen til autismeepidemier i UK og USA.

Den stadige akkumulation af Hg i befolkningen og i naturen peger på en væsentlig risiko for topintelligensen i Vesten og evnen til vurdering. UN- universitetet har netop udtalt: Hele nationers intelligens er reduceret p.g.a. mangel på vitaminer. Den mest foruroligende kløft mellem lande med god og dårlig ernæring er i intelligensen, sagde C. Garza, professor ved Cornell Universitetet, som leder UNU´s ernæringsprogram. En forskel på 5-7 IQ-enheder syner ikke meget, men antallet af begavede individer mindskes signifikant. Hg er dominerende for dannelsen af såkaldt frie radikaler, som øger kravet på vitaminer, så amalgam spiller en vigtig og igen upåagtet rolle.

 Vi ved heller ikke, om forgiftning gennem generationer har ændret vore gener irreversibelt ved angreb på DNA. Vort biologiske problem er, at vi ikke har enzymer til at gøre de ikke-nedbrydelige stoffer vandopløselige. Sundhedssituationen er så alarmerende nu, da den har spredt sig til vore børn. Derfor: Stop lange diskussioner, agér nu, skær igennem. Hellere i dag end i morgen.

 1. DEN  OFFICIELLE  TILSTÅELSE  AF  AMALGAMFAREN.   

Sundhedsstyrelsens svar til udvalget efter mit foretræde: Dens “rådgiver påpeger, at uorganiskt kviksølv er neurotoksisk”. “Desuden anføres det, at organisk kviksølv er svært neurotoksisk med udbredte skader på centralnervesystemet og de perifere nerver. Styrelsen kan erklære sig enig i dette, men disse tilfælde af svær kronisk forgiftning kan ikke sammenlignes med de minimale mængder kviksølv, der udskilles fra tandfyldninger af sølv-amalgam og efterfølgende optages i organismen”.

Mængderne er aldeles ikke minimale:

     Helsedirektoratet i Oslo udsendte nye Retningslinjer for bruk av tann-restaureringsmaterialer pr. 1.7.2003. S.10-14: “Det har vært kjent lenge at det avgis kvikksølv fra amalgamfyllinger og de siste ti-årene er det kommet forholdsvis mye dokumentation på at der både frigis mer kvikksølv enn før antatt og opptas mer kvikksølv fra amalgam i den menneskelige organisme.

     Det er de siste 10-15 årene kommet dokumentasjon på at kvikksølv fra amalgamfyllinger spores på uønskede steder i den menneskelige organisme Det er påvist at kvikksølvmengden i hjernen hos avdøde korrelerer med antall amalgamfyllinger. Kvikksølv passerer placenta, og fostres kvikksølv-koncentration korrelerer med antall amalgamfyllinger hos mor. Mengden kvikksølv i morsmelk øker med økende antall amalgamfyllinger hos mor. Amalgambærere har mer kvikksølv i kroppsvæsker enn personer uten amalgamfyllinger.

     Amalgam har vært brukt i tannhelsetjenesten i Norge i over hundre år. Det er det tannrestaureringsmaterialet, som bidro mest til å utrydde tannløs- het i Norge. Det er stor enighet om at kvikksølv fra amalgamfyllinger utgør en vesentlig del av kvikksølveksponeringen for den generelle befolkningen.

     Imod DK-holdningen: I dag har tannlegene tilgang på gode alternativer til amalgam. Ingen av dem kan erstatte amalgam på alle områder, men til sammen så dekker de hele indikasjonsområdet”.

     Norsk konklusion: Amalgam frarådes.

     “Dentala material och hälsa”, maj 2003 til den svenske regering. Prof. Maths Berlin, tidl. formand for Hg-komitéen i WHO, opdaterede sin risikoanalyse. Medline 1997-2002 gav mere end 3.600 ref., hvoraf 700 blev studeret.

     Prof. Berlin i Oslo 29.5.2000: “Risikoen ved at bruge amalgam er for høj. Den toxikologiske profil med negative effekter på CNS er styg nok til at motivere dets udelukkelse. I US-kongressen 8.5.2003:  Historiske sikkerhedsmarginer eksistere ikke længere”.

     I rapporten s.269: “M.h.t. att kvicksilver är ett multipotent gift med verkan på flera nivåer av cellens biokemiska dynamik får amalgam anses vara ett olämpligt material för tandrestauration. Särskilt som det finns fullgoda mindre toxiska alternativ tillgängliga (modsat DK).

     M.h.t. risken för hämmande påverkan på den växande hjärnan kan det inte vara förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att sätta in amalgamfyllningar på barn och fertila kvinnor.

     Varje läkare och tandläkare bör vid oklara sjukdomstillstånd och vid autoimmuna sjukdomar överväga om biverkningar från kvicksilver frisatt från amalgam kan vara en bidragande orsak till symtomen”.

     S.266: “Risk för hämning av hjärnans utveckling under fosterstadiet och tidiga barnaår är uppenbar”

     S.263: Nya hälsorisker: “Påverkan på ögats näthinna, på testikelfunktionen och på thyroidfunktionen.”

     S.251: “Ögats näthinna ackumulerar kvicksilver vid exponering för kvicksilverånga; det stannar kvar i näthinnan under mycket lång tid ofta i åratal.” Ligeså for testiklerne.

     Svensk regeringskonklusion: Amalgamforbud.

 1. KVIKSØLVS  AGGRESSIVITET  I  MENNESKET.

Det turde være indlysende for enhver, at kviksølvets kemi fortsætter i tænderne og hvor som helst i kroppen:

Hg fordamper og det korroderer i nærvær af guld. Udsivningen sker gennem alle plombens overflader, synlige og usynlige, overvejende direkte i kæbens blodbaner. Enhver friktion frigør det: Tygning, tyggegummi, tandbørstning, -rensning og -polering samt tænderskæren. Fem års fyldninger mangler 25 %, efter 10-15 år er 50% af det indsatte Hg væk.

     Det passerer let tarmvæggen, hjulpet af emulgeret fedt, oxideres hurtigt, og er helt dominerende kilde til frie radikaler, der splitter alt, hvad de rammer og giver oxidativ stress.

     Det angriber svovlholdige proteiner, vitale enzymer, nogle hormoner og DNA og sætter dem ud af funktion. Selen ligeledes, f.eks. i det enzym, der regenererer vores vigtigste antioxidant, glutathion.

     Streptococcer i plak danner celledræbende organisk Hg direkte på fyldningerne, i svælget og i fordøjelseskanalen. Det passerer beskyttende barrierer: Cellemembraner, blod/hjerne og blod/retina, placenta og mælkekirtler. Det akkumulerer i fosterets/babyens hjerne.

     De finale stoffer deponeres overalt i kroppen. De er extremt opløselige.

Kommentarer: Mættet Hg-damp indeholder 50.000 mikrogram Hg/m3 ved 37grader. Selvom indåndingsluften ikke mættes, får amalgambærere hele tiden giftig luft. Sikkerhedsmarginen er 10-25 µg/m3, NASA siger 1 µg/m3.

Guld/amalgam danner et elektrisk element, der kan tidoble frigørelsen. Begge metaller er til stede i lang tid p.g.a. høje priser, og belastningen er betydelig.

20.000 fik deres spyt analyseret af Universtetet i Tübingen i 1996. 30% var mere belastede end WHO´s grænseværdi, ofte flere gange og særlig i fertil alder. De synker 1,5 liter officielt giftigt saliv/dag. Forbindelsen mellem Hg-værdi og symptomer var statistisk signifikant.

Indiskutable radioaktive analyser af Hg-vandringen i får og lam viste, at Hg i navlestreng og mælk var op til otte gange højere end i fårets blod.

Et sygt idc-hjerte, en aorta og en skjoldbruskcancer havde over 20.000, 3.000 og 20.000 gange for høje Hg-værdier. Sådanne analyser burde være standard for alt fjernet væv, f.eks. nyrer. Hele 70% af alle transplantationer er nyrer, kroppens Hg-skraldespand. Kun 30% er hjerte, lunge og lever.

Også stamceller er forurenede, idet Hg har angrebet deres DNA.

     Disse kemiske angreb viser fire tragedier:

 1. Vore proteiner er opbygget af 20 aminosyrer. To er specifikke: Cystein og methionin med en SH-gruppe (sulfhydryl). Lige exakt disse og lignende selen-grupper bindes overordentligt stærkt af Hg.
 2. De findes i netop de aktive centre i enzymer, nogle hormoner, DNA etc. som sættes ud af funktion eller deformeres.
 3. Celledræbende organisk Hg overføres til fostrets/babyens hjerne netop i skabelsesperioden. Belastningen af den minimale hjerne kan være horribel.
 4. Alle en piges æg dannes og forurenes under svangeskabet.

     Tre aldersgrupper identificeres:

Fra ca. 1940 ofrene for amalgamsystematiseringen, hvis antal fyldninger  topper i 50´erne og 60´erne trods advarsler fra Prof. Alfred Stock, der viste toxiciteten på sig selv. De fik op till 22 fyldninger, i gennemsnit 12-16 afh. af land. I extreme tilfælde 10 g Hg. Hvilken rædsel. De kan have 3-5 g i depot, mere end 100 mio. Hg-atomer i hver eneste celle i gennemsnit. P.g.a mængde og giftighed er belastningen værre end alle andre kemikalier tilsammen. Disse patienter er de nu ældre.

Fra 60´erne og fremefter bekæmpes caries med held.

Sidst i 70´erne gik man over til en ny ukontrolleret kobberamalgam. Få år senere blev dens ustabilitet påvist: 50 gange mere end før. Et katastrofalt vendepunkt. Selv om caries måske er reduceret 5 x, er udsivningen dog 10 x større – værre end nogensinde. De nu fertile mødre giver det videre til børnene, der får  mental retardering i eskalerende antal, omtalt i indledningen. Denne forældregeneration bliver ramt alvorligt senere.

 Det kan min sandten ikke forbavse, at kroniske sygdomme i CNS og i de perifere nerver eksploderer iblandt de ældre og med mentale problemer hos den opvoksende generation. Skolemedicinen har ingen løsning.

 1. ANDRE  SYNSPUNKTER.

Skønt “den 3. amalgamkrig” har varet 20 år, har universiteterne ikke foretaget sig noget og underviser heller ikke i simpel Hg-toxikologi. Næsten overalt har de svigtet pligten til nytænkning og åbenlyst slugt den falske påstand om ufarlighed. Konfronteret med alarmerende fakta har de kun haft det sædvanlige omkvæd: “Ikke videnskabeligt bevist”. Modsat er det umuligt at bevise amalgams ufarlighed. Nogle embedsmænd i centraladministrationen og på universiteterne må kende sandheden. De misinformerer politikere, offentlighed og kolleger. Deres sygdomsfremkaldende og derfor kriminelle mangel på handling må standses.

Hver dag uden handling er spildt p.g.a. unødvendige og stadigt stigende udgifter. Det er ikke længere bare at lade de gamle dø. Ustabilt amalgam som uoverlagt mord kom i brug for 25 år siden har spredt omfattende skader hos de unge forældre og deres børn, skader som man skal slås med i hele 2000-tallet, hvis de ikke takles nu.

Nogle personer synes resistente. Hg-sygdomme rammer 20-25% af befolkningen, meget mere end halvdelen af dem over 50. Resistensen kan være genetisk: Vi danner såkaldte metallothioniner, små cysteinrige molekyler, der i tilstrækkelig mængde kan fange Hg-ioner i kropsvæskerne før  de når ind i organerne. Organisk Hg fanges ikke.

Det individuelle billede er såre forvirrende og hindrer vurdering. Antal fyldninger, flader, størrelse, type, tid, hvor tit børstes tænder, hvor grundigt, hvor tit hos tandlægen, andre metaller, guld, smykker på tænder og tunge – p.t. så moderne – alt influerer. Skolemedicinen kræver kontrolleret research. Amalgam er det største ukontrollerede experiment nogensinde: At iagttage, hvad der sker i en befolkning, der påtvinges en evigt lækkende, intolerabel gift i deres munde. Og det frygtelige resultat benægtes sågar.

 

 1. EU-RAPPORTENOG  MEUP´ ERNES   BLODANALYSER.
 2. 6: Hg-effekten på sundhed og miljø kan sammenlignes med en mini- Minamata-katastrofe spredt over hele jorden.
 3. 21. Dental amalgam. Hvordan er det overhovedet muligt, at amalgam er uden for kontrol?

DK påstår, at der ikke er alternativer til at erstatte amalgam i alle dentale forhold. Norge og Sverige ved hvordan. Zürich forlod 1992 undervisning i amalgam. Aarhus har skiftet, København er bagud som vanligt. Tandlæge Lichtenberg har arbejdet amalgamfrit siden 1985. 24 år gamle plastfyldninger er stadig i ønsket standard. 80% af hans patienter har fået det bedre. Hans erfaringer er uden interesse for de styrende, snarere uønskede.

Alternativer udvikles hastigt. Deres evt. giftighed er langt lavere. Nye typers holdbarhed tager årevis at undersøge så de er uaktuelle, når resultatet fremkommer, men gode nok til at forvirre intetanende politikere. Uviljen mod at bandlyse amalgam beror på politik og frygten for at tabe ansigt.

At genvinde amalgamaffald uden at true sundheden kræver bl.a. fuld beskyttelse af alle tilstedeværende under udboring af gamle plomber. Meget få klinikker lever op til alle selvfølgelige krav.

     Blodanalyser af EUP-medlemmerne. WWF har udført et imponerende studium af ikke-nedbrydelige kemikalier i medlemmers blod, men intet om Hg. Det er velkendt, at POP´s, Persistant Organic Pollutants, akkumulerer i fedtvæv ligesom organisk Hg. Ingen sådanne depoter afspejles med blodanalyser,  der derfor betragtes som irrelevante i amalgamfrie medicinske cirkler. Det er synd, at ingen tænkte på Hg i et så stort anlagt projekt. Den succesfulde kampagne for ufarligt amalgam er effektiv overalt i samfundet. Selv evnen til at træffe kvalificerede beslutninger p.g.a. hjerneskader kan betvivles.*)

     Dette brev skal på ingen måde forklejne de strålende resultater, som sundhedssektoren har opnået m.h.t. infektionssygdomme og kirurgi. Når hovedårsagen til kroniske sygdomme a priori udelukkes – enten af politiske grunde eller manglende viden eller vilje på universiteterne – kan sektorens famlen virkelig ikke overraske.

    Abraham Lincoln: “Jeg bryder mig ikke om nogen, som ikke er klogere i dag end i går”.

Allerede i Antiken kendte man “Quem Mercurius perdere vult, dementat prius”. (oversat): Den kviksølvramte er den første til at benægte det. Det er da muligt, at forgiftede beslutningstagere også i dag har mistet deres dømmekraft.

Poul Møller

Sikker fjernelse af amalgamfyldninger

Når kviksølv bores ud skabes et væld af giftige metalstøvs-partikler. På denne video kan du se hvor meget støv, der opstår. Hvis ikke du er korrekt beskyttet under processen, risikerer du at store mængder kviksølvholdigt støv kommr ned i dine lunger og du bliver endnu mere forgiftet end du var i forvejen.

Før du overhovedet tænker på at få dine amalgam/sølvfyldninger fjernet så undersøg derfor hvor der findes en tandlæge der har erfaring og forstand på det. Det skal ikke blot være en tandlæge, der siger “ja, dem kan jeg let fjerne“. Det skal være en som anerkender hvor skadelige og giftige de er både for dig, for tandlægen selv og personalet på klinikken. Hvis tandlægen tager let på dette aspekt, så benyt ikke vedkommende. Da kan du være helt sikker på, at han/hun ikke kan eller vil yde dig den nødvendige beskyttelse.

Her er en liste over de allermest nødevendige forholdsregler du minimum bør sikre dig at den tandlægeklinik du kontakter har fuldstændigt styr på:

 • Robberdam/kofferdam
 • Sug